Wat doen we?

OVERHEDEN ONDERSTEUNEN

 • Beleidsvisies uitwerken
 • Prioriteiten bepalen voor het ruimtelijke beleid
 • Adviseren over instrumenten en acties
 • Kwaliteitsbewaking van projecten
 • Klassieke en minder klassieke instrumenten uitwerken: RUP, verordening, stedenbouwkundige lasten, grondregie,  premies en heffingen ...
 • Link tussen planning en vergunningenbeleid versterken
 • Complexe processen begeleiden
 • Participatietrajecten uitstippelen
 • Opleidingen geven op maat van administraties


ONTWERPERS & ONTWIKKELAARS ADVISEREN

 • Projecten en sites correct situeren binnen ruimtelijke, beleidsmatige en juridische context 
 • Vertalen van ruimtelijk ontwerp in administratieve en beleidsmatige acties
 • Adviseren over meest aangewezen procedures in complexe  situaties
 • Instrumenten uitwerken 
 • ProcesbegeleidingEEN ONDERZOEKENDE BLIK OP... 

 • Thematische vraagstukken (verdichting en ontdichting,  collectiviteit, woonvormen, groenstructuren, erfgoed ...)
 • Nieuwe trends en uitdagingen in ruimtelijk beleid vanuit  vernieuwing en praktijkkennis
 • Mogelijkheden en marges van instrumenten